IP-Only har tagit byggbeslut för Kättilsmåla-området

Det är fantastiskt roligt att kunna meddela att IP-Only nu tagit ett byggbeslut för Kättilsmåla-området. Det innebär tillräckligt hög anslutningsgrad nu är uppnådd och att projekteringen för att anlägga fiber till de som lagt beställning kommer påbörjas inom kort.

Ni som ännu inte bestämt er har nu en dryg vecka på er att hoppa på tåget till det pris som kommunicerats. För de som har funderingar eller frågor, så vill vi än en gång flagga för att IP-Only håller öppet hus i bygget den 27/7 kl 14-20. Om ni har frågor men inte har möjlighet den 27:e så kan ni boka ett hembesök med IP-Onlys projektledare. Mötet tar ca. 20 minuter och du har gott om tid att ställa eventuella frågor. Kontakta IP-Onlys kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller kundservice@ip-only.se för att boka ett hembesök.

IP-Only kommer uppdatera med status via mail till de som beställt fiber, men vi kommer även informera här på vår hemsida om status under projektets gång.

Om det är någon som beställt fiber men ännu inte fått någon flagga uppsatt, så går det att själv hämta en flagga uppe vid bygget.

/Styrelsen

Telias kampanj

Telia har nu gått ut med erbjudande om fiber i vårt kringområde. Motsvarande erbjudande som IP-Only har för 19.015kr tar Telia 21.900kr för. Dom erbjuder däremot även ett paket för 18.900kr om man binder sig till bredband och TV tjänst från Telia i 24 månader till en kostnad av 449kr/mån första året och därefter 658kr/mån). Även Bredbandsbolaget ligger i startgroparna för att gå ut med erbjudande i delar av området.

Vi i styrelsen är övertygade att det bästa för alla i området är att vi agerar solidariskt och väljer en leverantör av fibernät för att säkerställa att den leverantören når tillräcklig anslutningsgrad för att kunna anlägga fiber. Om alla boende väljer olika leverantörer – IP-Only, Telia eller Bredbandsbolaget – så innebär det i praktiken att ingen leverantör får tillräckligt med avtal för att kunna gå vidare med fiber och därmed fördröjs fiberanslutning för alla i området ytterligare. Vi står därmed fast vid vår tidigare rekommendation att alla boende omgående tecknar avtal med IP-Only för att undvika situationer liknande den på Hasslö.

/Styrelsen

NU ÄR DET DAGS FÖR ALLA BOENDE ATT TECKNA AVTAL FÖR FIBER

Förhoppningsvis har ingen undgått att företaget IP-Only nu har en kampanj i Kättilsmåla-området för att anlägga framtidens kommunikationsnät – fiber. Via fibernätet kommer vi få möjlighet till snabbt bredband, TV, fast telefoni och trygghetslarm även efter att Telia lagt ned de gamla telestationerna. IP-Only grundades 1999 och ägs numer av riskkapitalbolaget EQT som bl.a. förvaltar kapital åt Sveriges största pensionsfonder.

IP-Onlys erbjudande ger möjlighet att teckna avtal för att ansluta sin fastighet med fiber till en kostnad av 19.015 kronor efter ROT/RUT avdrag. Detta är ett subventionerat pris som endast gäller om man tecknar sig nu – om man vill ansluta sig i efterhand så är grundpriset 34.900kr plus kostnader för grävning osv. IP-Onlys nät är ett s.k. öppet nät där ett stort antal leverantörer erbjuder sina tjänster, t.ex. telefoni, och den enskilde kan välja den tjänst som passar bäst. IP-Only tar inte ut några nätavgifter så de enda avgifterna som tillkommer, är för de ev. tjänster man tecknar sig för.

Styrelsen i Kättilsmåla Fiberförening rekommenderar ALLA boende att SNARAST teckna avtal med IP-Only då det krävs att 60 % av de boende i området tecknar avtal innan Juli månads utgång för att IP-Only ska kunna gå vidare och anlägga fibernät. Detta avtal är inget som föreningen ombesörjer – varje fastighetsägare måste själv skriva avtal med IP-Only oavsett om man redan är medlem i Kättilsmåla fiberförening eller inte. Ju snabbare vi når 60 %, desto snabbare kan IP-Only koppla in fiber.

Avtal kan tecknas antingen direkt på IP-Onlys hemsida – www.ip-only.se/portal – eller genom att skicka in ett underskrivet avtal. Om någon inte redan fått avtal hemskickat så finns avtal att få hos oss i styrelsen.
Om ni har frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta IP-Onlys kundtjänst på nummer 0200-43 00 00 eller e-post kundservice@ip-only.se. Ni kan även kontakta oss i styrelsen för Kättilsmåla Fiberförening så ska vi försöka bistå och besvara alla frågor så gott vi kan. Kontaktuppgifter finner ni på vår hemsida www.kattilsmalafiber.se

Föreningen kommer under de närmaste dagarna även gå ut med denna information i ett fysiskt utskick till alla boende i området.

Så skynda er att teckna fiberavtal så hjälps vi åt att hålla bygden levande för framtidens generationer

Med vänlig hälsningar
Styrelsen, Kättilsmåla Fiber

IP-Only utökar sitt erbjudande i Kättilsmåla

Vi kan nu informera att IP-Only har beslutat att utöka erbjudandet i Kättilsmåla från att endast gälla tätorten till att gälla hela kringområdet. Erbjudandet kommer omfatta alla föreningens medlemmar och samma villkor gäller som för tidigare erbjudande som gått ut i tätorten – de avtal som redan tecknats i tätorten är därmed fortfarande giltiga. Priset är detsamma som tidigare – 22.900kr exkl. ROT/RUT (19.015kr inkl. ROT/RUT)
Erbjudandet kommer inte gälla endast boende i föreningens område utan går även ut till boende i närliggande områden som Sibbamåla och Bettamåla.

Erbjudandet gäller fram till sista Juli. Om tillräckligt många har tecknat avtal så kommer IP-Only ta byggbeslut på hela området (tätort och kringområde). Då vi uttömt möjligheterna för föreningen att anlägga fibernät i egen regi så är styrelsens rekommendation att alla boende – även föreningens medlemmar – nu tecknar avtal med IP-Only innan den sista Juli. Avtalen är direkt mellan fastighetsägaren och IP-Only utan någon som helst inblandning av föreningen. Föreningens syfte kommer fortsättningsvis vara att bistå IP-Only med anläggandet av fibernät i området, t.ex. genom att handlägga markavtal med berörda markägare. Hur ev. medlemskap i föreningen kommer hanteras framöver, och hur styrelsen ser på föreningens framtid, är något vi kommer informera om på årsstämman den 29/6 kl 18.00. Då kommer även IP-Only finnas på plats för att besvara frågor och bistå med avtal.

IP-Only kommer under nästkommande vecka att gå ut med skriftlig information till alla boende i området men ni kan redan nu teckna avtal på IP-Onlys hemsida
www.ip-only.se/portal

IP-Only utskick

/Styrelsen

Inbjudan till informationsmöte och årsstämma

Torsdagen 29/6 kl 18:00-20:00 så bjuder Kättilsmåla Fiber in till informationsmöte och årsstämma. Första timmen är en allmän informationsdel för alla boende i området där IP-Only är på plats för att informera om fiberutbyggnad. Därefter följer en administrativ del för föreningens medlemmar.

Gällande IP-Only så har styrelsen en pågående diskussion med IP-Only och förhoppningen är att vi kan ge mer information under kommande vecka.
Uppdatering 2017-06-17: Nu finns ett nytt inlägg om ip-only:
http://kattilsmalafiber.se/2017/06/17/ip-only-utokar-sitt-erbjudande-i-kattilsmala/

 

Länk till: Kallelse till årsmöte 2017

Länk till: Årsredovisning 2016

Möte med IP-Only

Styrelsen har nu bokat ett möte med IP-Only den 8:e Maj för att diskutera fiberutbyggnad i Kättilsmåla område. En punkt som styrelsen vill diskutera på det mötet är förstås tidplanen där IP-Only i avtalen endast lovar anslutning inom 24 månader. Här vill styrelsen gärna se att IP-Only förbinder sig till en tydligare och snabbare tidplan samt även klargör tidplanen för hela området.  Då avtalen som IP-Only hittills skickat ut är giltiga till 15:e Maj så är det inga problem att avvakta mötet den 8:e innan ni tar ställning till de avtal som ni fått hemskickade.

Uppdatering 8/5
Styrelsen har nu haft ett givande möte  med representanter från IP-Only, där IP-Only åter bekräftade att dom delar föreningens målsättning att anlägga fibernät i hela området – inte bara i tätorten. Avsikten är att hantera hela området som ett projekt där alla ansluts på samma villkor och till samma pris. Det som kvarstår är mer detaljerad information från Kraftringen angående den kanalisation som dom lagt ned i samband med anläggandet av jordkabel i området. Styrelsen kommer ombesörja detta omgående och vidarebefordra informationen till IP-Only som därefter kan göra en kalkyl för hela området och skicka ut nya avtal till alla boende i området inom ett par veckor – max en månad.
Styrelsens rekommendation till er som inte ännu tecknat avtal med IP-Only är därför att avvakta dessa reviderade avtal.
När dessa nya avtal är utskickade så kommer styrelsen bjuda in till ett informationsmöte för alla boende där IP-Only deltar för att informera mer om projektet och svara på frågor.

/Styrelsen

Status fiberutbyggnad

På tisdagens (11/4) möte så informerade kommunen att en mer ambitiös målsättning har fastlagts, där 95% av kommunens invånare skall ha tillgång till bredband på minst 100Mbit/s år 2020 och alla (100%) skall ha möjlighet till det senast år 2025.

Kommunens aktör för fibernät – Affärsverken – har inte resurser att ombesörja detta på egen hand och därför har kommunen initierat samtal med privata aktörer – IP-Only, Telia och Bredbandsbolaget – med målsättningen att dela upp de områden i kommunen som fortfarande inte har fiberanslutning mellan de fyra aktörerna för att säkerställa att de nya målen uppnås. Förhoppningen är att avtal om detta kan nås under Maj månad, men i dagsläget kan inga konkreta löften ges.

De privata aktörerna har dock redan nu påbörjat en offensiv marknadsföring på de mindre tätorterna runt om i landet och så även i Kättilsmåla. Därför så var kommunens rekommendation att, ifall vi inte vill avvakta till dess att dom kan ge klara besked om hur diskussionen med de privata aktörerna fallit ut, vi agerar solidariskt och koordinerat för att få en enda aktör att ta ansvar för hela Kättilsmåla område och undvika att olika fastighetsägare tecknar sig för olika leverantörer med risk för att hamna i ett dödläge där ingen aktör når tillräckligt med anslutningsgrad för att kunna påbörja projektet.

Då IP-Only är den enda aktören som varit ute i byn och erbjudit fiber, så har styrelsen beslutat att i första hand försöka avtala med dom att ta ett helhetsansvar för föreningens hela geografiska område, dvs Kättilsmåla med omnejd.
Styrelsen var därför redan i onsdags 12/4 i kontakt med IP-Only angående detta och IP-Only har bekräftat att dom kan ta ansvar för att bygga ut fiber i hela området – inte bara tätorten. Dock kommer detta att ske etappvis där utbyggnaden påbörjas i tätorten och kringliggande fastigheter för att sedan utökas stegvis. Tidplanen är samma som kommunen fastställt, dvs att utbyggnaden i hela området skall vara klar senast 2020. Här är styrelsens ambition att bistå IP-Only och underlätta så mycket som möjligt för att snabba upp utbyggnaden i kringområdet.

Styrelsen har redan sammanställt informations- och projekteringsunderlag och översänt detta till IP-Only och kommit överens om ett första möte snarast efter påsk för att påbörja projekteringen. Efter det mötet kommer vi gå ut med mer detaljerad information om hur IP-Only avser gå vidare.

Sammanfattningsvis så är styrelsens rekommendation till de som inte tecknat något avtal ännu, att ni inte tecknar för någon annan leverantör utan avvaktar till dess att IP-Only skickar ut avtal.

/Styrelsen

 

Kommunen informerar om nedsläckning av telestationer

Den ”vanliga” telefonen fungerar snart inte längre – hur påverkar det dig?

Information om nedsläckning av telestationer i Karlskrona kommun

Den 30 september 2017 kommer ett antal telestationer att stängas i Karlskrona kommun. Det betyder att det inte längre är möjligt att ha fast telefon eller bredband via ADSL i dessa områden. De kunder som berörs kommer att få erbjudande om alternativa lösningar. Detta är ett led i det som kallas ”framtidens nät”.

Karlskrona kommun informerar om vad detta innebär för dig. Kättilsmåla Fiber kommer vara närvarande för att svara på eventuella frågor.

Bygdegården Kättilsmåla 11 april klockan 17.30 – 19.00

 • Vilka alternativa lösningar finns?
 • Vad har man rätt till enligt lagstiftningen?
 • Vilken skyldighet har Telia som nätägare?
 • Vad händer om jag har en annan operatör än Telia?
 • Hur går jag till väga nu?

Följande telestationer stängs ned i Karlskrona kommun:

Karlskrona kommun                               

 • Alvarsmåla
 • Bergsmåla
 • Bjurabygget
 • Blåningsmåla
 • Buggamåla
 • Dragda
 • Fabbemåla
 • Fjärdsjömåla
 • Kumlehallar
 • Ledja by
 • Lyckeåborg
 • Olsäng
 • Strömsbergs by
 • Stora hammar
 • Sälleryd
 • Törnåkra
 • Ytterön
 • Älmtamåla

 

Statusuppdatering

Sedan medlemsmötet i November så har Länsstyrelsen beslutat om bidrag i omgång 3. Tyvärr nådde vi inte heller denna gången den anslutningsgrad som krävs för bidrag. Länsstyrelsen undersöker nu huruvida föreningen kan stå kvar som sökande inför en kommande omgång 4 (datum ej satt) eller om vi måste inkomma med en ny ansökan.

Föreningen har även varit i kontakt med IP-Only som tyvärr meddelat att dom inte har möjlighet att erbjuda fiber i hela vårt område till priset 19.900kr på grund av kostnaderna för anläggning i kringområdet. Vi har även varit i kontakt med Bredbandsbolaget som visat intresse att erbjuda fiber i Kättilsmåla tätort, ev. kommer mer information om detta senare i vår.
Affärsverken har sedan tidigare Kättilmsåla tätort i sin kö för områden som ska få fiber och förhoppningen är att dom kan påbörja detta senare i år.

Styrelsen arbetar nu med att sammanställa informationsmaterial om området, med syfte att informera ev. bredbandsoperatörer om området, vilken kanalisation som redan finns tillgänglig osv. Målet är att göra kringområdet mer attraktivt genom att tydliggöra de investeringar som är gjorda och vilka möjligheter som finns.

Värt att notera är att det även pågår diskussioner inom kommunen om att spänna bågen och höja ambitionen från nuvarande mål att 90% av kommuninvånarna ska ha tillgång till fiber 2020, till att 100% skall omfattas. Styrelsen följer detta och vi återkommer när konkreta beslut är tagna och vi vet hur detta kommer påverka budget och riktlinjer för t.ex. Affärsverkens landsbygdsprogram.

/Styrelsen