månadsarkiv: juni 2017

IP-Only utökar sitt erbjudande i Kättilsmåla

Vi kan nu informera att IP-Only har beslutat att utöka erbjudandet i Kättilsmåla från att endast gälla tätorten till att gälla hela kringområdet. Erbjudandet kommer omfatta alla föreningens medlemmar och samma villkor gäller som för tidigare erbjudande som gått ut i tätorten – de avtal som redan tecknats i tätorten är därmed fortfarande giltiga. Priset är detsamma som tidigare – 22.900kr exkl. ROT/RUT (19.015kr inkl. ROT/RUT)
Erbjudandet kommer inte gälla endast boende i föreningens område utan går även ut till boende i närliggande områden som Sibbamåla och Bettamåla.

Erbjudandet gäller fram till sista Juli. Om tillräckligt många har tecknat avtal så kommer IP-Only ta byggbeslut på hela området (tätort och kringområde). Då vi uttömt möjligheterna för föreningen att anlägga fibernät i egen regi så är styrelsens rekommendation att alla boende – även föreningens medlemmar – nu tecknar avtal med IP-Only innan den sista Juli. Avtalen är direkt mellan fastighetsägaren och IP-Only utan någon som helst inblandning av föreningen. Föreningens syfte kommer fortsättningsvis vara att bistå IP-Only med anläggandet av fibernät i området, t.ex. genom att handlägga markavtal med berörda markägare. Hur ev. medlemskap i föreningen kommer hanteras framöver, och hur styrelsen ser på föreningens framtid, är något vi kommer informera om på årsstämman den 29/6 kl 18.00. Då kommer även IP-Only finnas på plats för att besvara frågor och bistå med avtal.

IP-Only kommer under nästkommande vecka att gå ut med skriftlig information till alla boende i området men ni kan redan nu teckna avtal på IP-Onlys hemsida
www.ip-only.se/portal

IP-Only utskick

/Styrelsen

Inbjudan till informationsmöte och årsstämma

Torsdagen 29/6 kl 18:00-20:00 så bjuder Kättilsmåla Fiber in till informationsmöte och årsstämma. Första timmen är en allmän informationsdel för alla boende i området där IP-Only är på plats för att informera om fiberutbyggnad. Därefter följer en administrativ del för föreningens medlemmar.

Gällande IP-Only så har styrelsen en pågående diskussion med IP-Only och förhoppningen är att vi kan ge mer information under kommande vecka.
Uppdatering 2017-06-17: Nu finns ett nytt inlägg om ip-only:
http://kattilsmalafiber.se/2017/06/17/ip-only-utokar-sitt-erbjudande-i-kattilsmala/

 

Länk till: Kallelse till årsmöte 2017

Länk till: Årsredovisning 2016