månadsarkiv: mars 2014

Projektstatus februari 2014

Hej medlemmar i Kättilsmåla fiber!

Ett nytt år har kommit och arbetet med anläggning av ett fibernät i Kättilsmåla närområde fortsätter. Ytterligare en milstolpe i projektet nåddes nu i januari när vår förening registrerades hos Bolagsverket och vi kunde därmed gå vidare med att godkänna ansökningar och upphandla externa tjänster såsom revisor.

Vi har nu stängt för ytterligare ansökningar och det är mycket glädjande att kunna meddela att 124 utav 292 fastigheter i området ansökt om anslutning. Det här är ett fantastiskt gensvar och innebär att Kättilsmåla fiber kommer bli det hittills största byanätet i Karlskrona!

Under våren kommer vi arbeta vidare med en detaljerad projektering som underlag till upphandlingsprocessen och bidragsansökan. Totalt kommer vi lägga mer än 4 mil kanalisation och kostnaden för projektet ligger på närmare 7 miljoner SEK. På grund av projektets storlek så omfattas vi av lagen om offentlig upphandling.

2014 är det första året i en ny 6-årig period där bl.a. infrastrukturprojekt som byanät ska planeras. Tyvärr har beskedet från EU om vilka fokusområden som ska prioriteras under perioden dröjt och kommer nu meddelas under första kvartalet. Länsstyrelsen har som ambition att tillhandahålla allt material som krävs för bidragsansökan innan sommaren och vårt mål är att vara redo att ansöka om bidrag när Länsstyrelsen öppnar för ansökningar i den nya perioden – något som de indikerat kan ske strax efter sommaren. Tyvärr kommer det dröja till årsskiftet 2014-2015 innan vi får besked om föreningen beviljas bidrag. Detta innebär att en projektstart tidigast kan ske under våren 2015 och en trolig driftsättning av nätet kan ske tidigast till sommaren 2015. Detta är förstås beklagligt men vi är hoppfulla att Länsstyrelsen tilldelas medel även denna period för att bidra till anläggning av fibernät och att vårt projekt ska bli ett av de prioriterade projekten under kommande år.

Vi kommer inte att ta in den utestående delen av insatsen från medlemmarna förrän tidplanen och bidraget är bekräftat.

För löpande information om projektet kan ni besöka föreningens hemsida på www.kattilsmalafiber.se

 

Med vänlig hälsning,

Anders Blomkvist
Ordförande i Kättilsmåla fiber