Infomöte med Affärsverken

Affärsverken har under vecka 7-8 skickat ut erbjudande om fiber i Kättilsmåla-området. Av någon anledning har endast ett fåtal fått erbjudandet i brevlådan men erbjudandet gäller alla boende i området.

Affärsverken har ordnat ett informationsmöte i gymnastiksalen i Kättilsmåla skola imorgon kväll (26/2) kl 18:30 där de informerar om sitt erbjudande och svarar på frågor.
De kommer även vara på plats i bokcaféet i bygget den 7/3 och 21/3 kl 18-20.

Vi uppmanar därför alla som kan att komma till informationsmötet imorgon kväll för att ta del av det erbjudande som Affärsverken har gått ut med.

/Styrelsen

Status IP-Only

Styrelsen hade i fredags 1/2 ett statusmöte med IP-Only där återkopplade efter informationsmötet den 15/1.
På informationsmötet efterfrågades justerade avtal där man inte band upp sig i ytterligare 2 år utan några ytterligare garantier eller milstoplar från IP-Onlys sida. Denna fråga tog IP-Only med sig och har nu bekräftat att inga ändringar i avtalen kommer ske, utan det är de nuvarande avtalsvillkoren som gäller. Däremot bekräftade IP-Only att dom avser fortsätta med planeringen för Kättilsmåla-området oavsett hur många (eller få) förlängda avtal som kommer in.

I övrigt så bekräftade IP-Only att dom fortsätter med de interna förberedelserna för att gå ut med en upphandling av entreprenör för vårt område. Exakt när offerförfrågan kommer skickas ut fanns inget datum för, men avsikten från IP-Only är att sätta grävstart i augusti i upphandlingskraven. Mot oss boende så står tidplanen med byggstart i kvartal 3 dock kvar, för att som IP-Only säger ge lite flexibilitet och undvika att lova för mycket.

Nästa statusmöte med IP-Only är planerat till den 18/1.

Styrelsen har även blivit kontaktade av Affärsverken som meddelat att dom har beslutat att gå ut med ett erbjudande om fiber i Kättilsmåla-området inom kort. Vi hoppas kunna återkomma med mer information om detta så fort som möjligt.

/Styrelsen

Avtalserbjudande från IP-Only

IP-Only har i dagarna gått ut med ett förlängnings-erbjudande till de som redan tecknat avtal för fiber. Nuvarande avtal gäller fortfarande, men när 24 månader har gått (i sommar) så har man rätten att avsluta avtalet utan någon kostnad för fastighetsägaren. Genom att nyteckna avtalet enligt erbjudandet så får man ytterligare rabatt på installationskostnaden mot att man förlänger bindningstiden med ytterligare 24 månader – dvs vill man avsluta avtalet inom de närmsta två åren så tillkommer åter igen en avgift enligt villkoren. Om man inte tecknar förlängning så fortsätter nuvarande avtal att gälla tills att det sägs upp av fastighetsägaren eller IP-Only.

Styrelsen är i kontakt med IP-Only angående mer detaljerad information om tidplanen för Kättilsmåla och vi har även diskuterat möjligheten till ett informationsmöte tillsammans med IP-Only i början av nästa år.

Ett styrelsemöte är bokat den 11:e December och vi återkommer med ytterligare information efter det.

Uppdatering 11/12
Baserat på den information som hittills delats av IP-Only så har en enig styrelse beslutat att rekommendera alla att avvakta och tills vidare inte förlänga avtalen med IP-Only enligt det erbjudande som har gått ut, då befintligt avtal gäller även fortsättningsvis.
Styrelsen är i kontakt med kommunen vad gäller deras plan för att nå det uttalade målet att 100% av kommunens invånare ska ha tillgång till fiber senast 2020 och kommer även att kontakta andra aktörer för att förhöra oss om deras avsikter och möjligheter till att anlägga fibernät i vårt område.
Vi hoppas kunna bjuda in till ett informationsmöte början av nästa år.

/Styrelsen

Inbjudan till informationsmöte och årsstämma 2018

Torsdagen 26/4 kl 18:30-20:00 så bjuder Kättilsmåla Fiber in till informationsmöte och årsstämma i gymnastiksalen, Kättilsmåla skola.

Första timmen är en allmän informationsdel för alla boende i området där IP-Only är på plats för att informera om deras fiberutbyggnad i området. Därefter följer en administrativ del för föreningens medlemmar.

Länk till: Kallelse till årsmöte 2018

Länk till: Årsredovisning 2017

IP-Only har tagit byggbeslut för Kättilsmåla-området

Det är fantastiskt roligt att kunna meddela att IP-Only nu tagit ett byggbeslut för Kättilsmåla-området. Det innebär tillräckligt hög anslutningsgrad nu är uppnådd och att projekteringen för att anlägga fiber till de som lagt beställning kommer påbörjas inom kort.

Ni som ännu inte bestämt er har nu en dryg vecka på er att hoppa på tåget till det pris som kommunicerats. För de som har funderingar eller frågor, så vill vi än en gång flagga för att IP-Only håller öppet hus i bygget den 27/7 kl 14-20. Om ni har frågor men inte har möjlighet den 27:e så kan ni boka ett hembesök med IP-Onlys projektledare. Mötet tar ca. 20 minuter och du har gott om tid att ställa eventuella frågor. Kontakta IP-Onlys kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller kundservice@ip-only.se för att boka ett hembesök.

IP-Only kommer uppdatera med status via mail till de som beställt fiber, men vi kommer även informera här på vår hemsida om status under projektets gång.

Om det är någon som beställt fiber men ännu inte fått någon flagga uppsatt, så går det att själv hämta en flagga uppe vid bygget.

/Styrelsen

Telias kampanj

Telia har nu gått ut med erbjudande om fiber i vårt kringområde. Motsvarande erbjudande som IP-Only har för 19.015kr tar Telia 21.900kr för. Dom erbjuder däremot även ett paket för 18.900kr om man binder sig till bredband och TV tjänst från Telia i 24 månader till en kostnad av 449kr/mån första året och därefter 658kr/mån). Även Bredbandsbolaget ligger i startgroparna för att gå ut med erbjudande i delar av området.

Vi i styrelsen är övertygade att det bästa för alla i området är att vi agerar solidariskt och väljer en leverantör av fibernät för att säkerställa att den leverantören når tillräcklig anslutningsgrad för att kunna anlägga fiber. Om alla boende väljer olika leverantörer – IP-Only, Telia eller Bredbandsbolaget – så innebär det i praktiken att ingen leverantör får tillräckligt med avtal för att kunna gå vidare med fiber och därmed fördröjs fiberanslutning för alla i området ytterligare. Vi står därmed fast vid vår tidigare rekommendation att alla boende omgående tecknar avtal med IP-Only för att undvika situationer liknande den på Hasslö.

/Styrelsen

NU ÄR DET DAGS FÖR ALLA BOENDE ATT TECKNA AVTAL FÖR FIBER

Förhoppningsvis har ingen undgått att företaget IP-Only nu har en kampanj i Kättilsmåla-området för att anlägga framtidens kommunikationsnät – fiber. Via fibernätet kommer vi få möjlighet till snabbt bredband, TV, fast telefoni och trygghetslarm även efter att Telia lagt ned de gamla telestationerna. IP-Only grundades 1999 och ägs numer av riskkapitalbolaget EQT som bl.a. förvaltar kapital åt Sveriges största pensionsfonder.

IP-Onlys erbjudande ger möjlighet att teckna avtal för att ansluta sin fastighet med fiber till en kostnad av 19.015 kronor efter ROT/RUT avdrag. Detta är ett subventionerat pris som endast gäller om man tecknar sig nu – om man vill ansluta sig i efterhand så är grundpriset 34.900kr plus kostnader för grävning osv. IP-Onlys nät är ett s.k. öppet nät där ett stort antal leverantörer erbjuder sina tjänster, t.ex. telefoni, och den enskilde kan välja den tjänst som passar bäst. IP-Only tar inte ut några nätavgifter så de enda avgifterna som tillkommer, är för de ev. tjänster man tecknar sig för.

Styrelsen i Kättilsmåla Fiberförening rekommenderar ALLA boende att SNARAST teckna avtal med IP-Only då det krävs att 60 % av de boende i området tecknar avtal innan Juli månads utgång för att IP-Only ska kunna gå vidare och anlägga fibernät. Detta avtal är inget som föreningen ombesörjer – varje fastighetsägare måste själv skriva avtal med IP-Only oavsett om man redan är medlem i Kättilsmåla fiberförening eller inte. Ju snabbare vi når 60 %, desto snabbare kan IP-Only koppla in fiber.

Avtal kan tecknas antingen direkt på IP-Onlys hemsida – www.ip-only.se/portal – eller genom att skicka in ett underskrivet avtal. Om någon inte redan fått avtal hemskickat så finns avtal att få hos oss i styrelsen.
Om ni har frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta IP-Onlys kundtjänst på nummer 0200-43 00 00 eller e-post kundservice@ip-only.se. Ni kan även kontakta oss i styrelsen för Kättilsmåla Fiberförening så ska vi försöka bistå och besvara alla frågor så gott vi kan. Kontaktuppgifter finner ni på vår hemsida www.kattilsmalafiber.se

Föreningen kommer under de närmaste dagarna även gå ut med denna information i ett fysiskt utskick till alla boende i området.

Så skynda er att teckna fiberavtal så hjälps vi åt att hålla bygden levande för framtidens generationer

Med vänlig hälsningar
Styrelsen, Kättilsmåla Fiber

IP-Only utökar sitt erbjudande i Kättilsmåla

Vi kan nu informera att IP-Only har beslutat att utöka erbjudandet i Kättilsmåla från att endast gälla tätorten till att gälla hela kringområdet. Erbjudandet kommer omfatta alla föreningens medlemmar och samma villkor gäller som för tidigare erbjudande som gått ut i tätorten – de avtal som redan tecknats i tätorten är därmed fortfarande giltiga. Priset är detsamma som tidigare – 22.900kr exkl. ROT/RUT (19.015kr inkl. ROT/RUT)
Erbjudandet kommer inte gälla endast boende i föreningens område utan går även ut till boende i närliggande områden som Sibbamåla och Bettamåla.

Erbjudandet gäller fram till sista Juli. Om tillräckligt många har tecknat avtal så kommer IP-Only ta byggbeslut på hela området (tätort och kringområde). Då vi uttömt möjligheterna för föreningen att anlägga fibernät i egen regi så är styrelsens rekommendation att alla boende – även föreningens medlemmar – nu tecknar avtal med IP-Only innan den sista Juli. Avtalen är direkt mellan fastighetsägaren och IP-Only utan någon som helst inblandning av föreningen. Föreningens syfte kommer fortsättningsvis vara att bistå IP-Only med anläggandet av fibernät i området, t.ex. genom att handlägga markavtal med berörda markägare. Hur ev. medlemskap i föreningen kommer hanteras framöver, och hur styrelsen ser på föreningens framtid, är något vi kommer informera om på årsstämman den 29/6 kl 18.00. Då kommer även IP-Only finnas på plats för att besvara frågor och bistå med avtal.

IP-Only kommer under nästkommande vecka att gå ut med skriftlig information till alla boende i området men ni kan redan nu teckna avtal på IP-Onlys hemsida
www.ip-only.se/portal

IP-Only utskick

/Styrelsen