Alla inlägg av kattilsmalafiber

Fiber från Affärsverken.

Kättilsmåla-Lillö vägsamfällighet har denna vecka mottagit ett markavtal från Affärsverken avseende anläggning av fiber. Vägsamfälligheten har undertecknat avtalet vilket innebär att vi måste ta ett aktivt beslut angående leverantör av fiber för att undvika att både IP-Only och Affärsverken fortsätter med sina projekt i vårt område, då detta med största sannolikhet innebär att ingen kommer kunna erbjuda fiber till hela området.

Baserat på det faktum att Kättilsmåla-Lillö vägsamfällighet redan tecknat markavtal med Affärsverken så har vi i styrelsen för Kättilsmåla Fiber tagit ett beslut att rekommendera övriga vägsamfälligheter att göra detsamma om så blir aktuellt. Vidare kommer styrelsen att informera IP-Only om vårt beslut och orsaken, samt be dem avsluta projektet i vårt område. För att ytterligare säkerställa att vi inte får dubbla leverantörer i området, så ber vi alla fastighetsägare i området som har tecknat avtal med IP-Only att aktivt säga upp dessa avtal så snart som två år har gått sedan avtalet tecknades. Detta då det utgår en avgift från IP-Only om man avslutar avtalet innan två år har passerat. För de fastighetsägare som nyligen har förnyat sitt avtal med IP-Only så är styrelsens rekommendation att låta avtalet kvarstå utan vidare åtgärd från er sida.

Styrelsen har även varit i kontakt med Affärsverken angående status och plan för området. Affärsverken avser påbörja kundbesök och även schaktning under kommande vecka.

/Styrelsen

Årsmöte och status

Styrelsen hade förra veckan ett statusmöte med IP-Only. Deras projektering för vårt område fortlöper enligt plan. Dom är medvetna om att Affärsverken också planerar för fiber i området och kommer möta representanter för både kommunen och Affärsverken under kommande veckor för att diskutera situationen. Vi har ett nytt statusmöte med IP-Only planerat i slutet av maj.
Styrelsen har ingen ytterligare information om Affärsverkens status för tillfället än att dom har tagit byggbeslut för vårt område och arbetar med projekteringen.

Vi vill även flagga för fiberföreningens årsstämma som kommer hållas den 17/6 kl 18:30 i gymnastiksalen i Kättilsmåla.

/Styrelsen

Teckna avtal med Affärsverken

För en dryg vecka sedan så gick Affärsverken ut med erbjudande om fiber i Kättilsmåla med omnejd. Det innebär att det nu finns två aktörer – Affärsverken och IP-Only – som är intresserade av att anlägga fiber i vårt område. Detta är något som föreningen välkomnar då vi ser detta som en chans att få fiber till byn så snabbt som möjligt.
Affärsverkens tidplan är att påbörja projekteringen och även schaktning under andra kvartalet med målet att alla fastigheter ska vara anslutna och uppkopplade senast första kvartalet 2020 (med reservation för en ev. lång och svår vinter). För att gå vidare med projektet så kräver Affärsverken att minst 50% av fastigheterna i området tecknar sig för fiber senast 1:a April.

Styrelsens rekommendation är därför att alla boende i området – både permanentboende och ägare av fritidshus – tecknar avtal med Affärsverken så fort som möjligt!
Det kan göras genom att skriva under och skicka in den avtalsblankett som skickats ut till de flesta hushåll. Affärsverken har haft lite problem med addresslistorna så om ni bor inom området (se bilden) men inte har fått något avtalsförslag så kan ni kontakta Affärsverken på 0455-783 90 eller fiber@affarsverken.se.
Man kan även gå in på deras hemsida – www.affarsverken.se/fiber – för att teckna avtal. Där finns all information för vårt område – avtalsvillkor, nuvarande anslutningsgrad osv.
Affärsverken kommer även finnas på plats på Bokcaféet i Bygget den 7/3 och 21/3 och då finns det möjlighet att ställa frågor och även teckna avtal.

Ju fortfare vi når 50% (134 fastigheter), desto större är chansen att vi får fiber så fort som möjligt så återigen – vänta inte, utan teckna avtal med Affärsverken omgående!

Affärsverkens område för fiberutbyggnad

Vad gäller IP-Only så kvarstår deras plan att påbörja grävarbetet för fiber under kvartal tre i år. IP-Only arbetar för nävarande med att förbereda upphandling av entreprenör som sedan kommer påbörja projektering av området.

Styrelsens rekommendation till de som redan har tecknat ett avtal med IP-Only – oavsett om du förlängt avtalet eller inte – är att låta avtalet kvarstå och inte säga upp det. Genom att låta avtalet med IP-Only stå kvar samtidigt som vi tecknar avtal med Affärsverken, så skapar vi en konkurrenssituation i området där den aktör som först kommer till skott och börja rulla ut fiber i byn även bli den som ”får” området.
Risken att både Affärsverken och IP-Only kommer anlägga fiber till samma fastigheter ser styrelsen som obefintlig och därmed ser vi ingen risk att man ska behöva betala något vite till IP-Only.

/Styrelsen

Infomöte med Affärsverken

Affärsverken har under vecka 7-8 skickat ut erbjudande om fiber i Kättilsmåla-området. Av någon anledning har endast ett fåtal fått erbjudandet i brevlådan men erbjudandet gäller alla boende i området.

Affärsverken har ordnat ett informationsmöte i gymnastiksalen i Kättilsmåla skola imorgon kväll (26/2) kl 18:30 där de informerar om sitt erbjudande och svarar på frågor.
De kommer även vara på plats i bokcaféet i bygget den 7/3 och 21/3 kl 18-20.

Vi uppmanar därför alla som kan att komma till informationsmötet imorgon kväll för att ta del av det erbjudande som Affärsverken har gått ut med.

/Styrelsen

Status IP-Only

Styrelsen hade i fredags 1/2 ett statusmöte med IP-Only där återkopplade efter informationsmötet den 15/1.
På informationsmötet efterfrågades justerade avtal där man inte band upp sig i ytterligare 2 år utan några ytterligare garantier eller milstoplar från IP-Onlys sida. Denna fråga tog IP-Only med sig och har nu bekräftat att inga ändringar i avtalen kommer ske, utan det är de nuvarande avtalsvillkoren som gäller. Däremot bekräftade IP-Only att dom avser fortsätta med planeringen för Kättilsmåla-området oavsett hur många (eller få) förlängda avtal som kommer in.

I övrigt så bekräftade IP-Only att dom fortsätter med de interna förberedelserna för att gå ut med en upphandling av entreprenör för vårt område. Exakt när offerförfrågan kommer skickas ut fanns inget datum för, men avsikten från IP-Only är att sätta grävstart i augusti i upphandlingskraven. Mot oss boende så står tidplanen med byggstart i kvartal 3 dock kvar, för att som IP-Only säger ge lite flexibilitet och undvika att lova för mycket.

Nästa statusmöte med IP-Only är planerat till den 18/1.

Styrelsen har även blivit kontaktade av Affärsverken som meddelat att dom har beslutat att gå ut med ett erbjudande om fiber i Kättilsmåla-området inom kort. Vi hoppas kunna återkomma med mer information om detta så fort som möjligt.

/Styrelsen

Avtalserbjudande från IP-Only

IP-Only har i dagarna gått ut med ett förlängnings-erbjudande till de som redan tecknat avtal för fiber. Nuvarande avtal gäller fortfarande, men när 24 månader har gått (i sommar) så har man rätten att avsluta avtalet utan någon kostnad för fastighetsägaren. Genom att nyteckna avtalet enligt erbjudandet så får man ytterligare rabatt på installationskostnaden mot att man förlänger bindningstiden med ytterligare 24 månader – dvs vill man avsluta avtalet inom de närmsta två åren så tillkommer åter igen en avgift enligt villkoren. Om man inte tecknar förlängning så fortsätter nuvarande avtal att gälla tills att det sägs upp av fastighetsägaren eller IP-Only.

Styrelsen är i kontakt med IP-Only angående mer detaljerad information om tidplanen för Kättilsmåla och vi har även diskuterat möjligheten till ett informationsmöte tillsammans med IP-Only i början av nästa år.

Ett styrelsemöte är bokat den 11:e December och vi återkommer med ytterligare information efter det.

Uppdatering 11/12
Baserat på den information som hittills delats av IP-Only så har en enig styrelse beslutat att rekommendera alla att avvakta och tills vidare inte förlänga avtalen med IP-Only enligt det erbjudande som har gått ut, då befintligt avtal gäller även fortsättningsvis.
Styrelsen är i kontakt med kommunen vad gäller deras plan för att nå det uttalade målet att 100% av kommunens invånare ska ha tillgång till fiber senast 2020 och kommer även att kontakta andra aktörer för att förhöra oss om deras avsikter och möjligheter till att anlägga fibernät i vårt område.
Vi hoppas kunna bjuda in till ett informationsmöte början av nästa år.

/Styrelsen

Inbjudan till informationsmöte och årsstämma 2018

Torsdagen 26/4 kl 18:30-20:00 så bjuder Kättilsmåla Fiber in till informationsmöte och årsstämma i gymnastiksalen, Kättilsmåla skola.

Första timmen är en allmän informationsdel för alla boende i området där IP-Only är på plats för att informera om deras fiberutbyggnad i området. Därefter följer en administrativ del för föreningens medlemmar.

Länk till: Kallelse till årsmöte 2018

Länk till: Årsredovisning 2017

IP-Only har tagit byggbeslut för Kättilsmåla-området

Det är fantastiskt roligt att kunna meddela att IP-Only nu tagit ett byggbeslut för Kättilsmåla-området. Det innebär tillräckligt hög anslutningsgrad nu är uppnådd och att projekteringen för att anlägga fiber till de som lagt beställning kommer påbörjas inom kort.

Ni som ännu inte bestämt er har nu en dryg vecka på er att hoppa på tåget till det pris som kommunicerats. För de som har funderingar eller frågor, så vill vi än en gång flagga för att IP-Only håller öppet hus i bygget den 27/7 kl 14-20. Om ni har frågor men inte har möjlighet den 27:e så kan ni boka ett hembesök med IP-Onlys projektledare. Mötet tar ca. 20 minuter och du har gott om tid att ställa eventuella frågor. Kontakta IP-Onlys kundservice på 0200-43 00 00 (vardagar 8:00-17:30) eller kundservice@ip-only.se för att boka ett hembesök.

IP-Only kommer uppdatera med status via mail till de som beställt fiber, men vi kommer även informera här på vår hemsida om status under projektets gång.

Om det är någon som beställt fiber men ännu inte fått någon flagga uppsatt, så går det att själv hämta en flagga uppe vid bygget.

/Styrelsen