månadsarkiv: september 2021

Föreningen i likvidation

I enlighet med stämmobeslut så är Kättilsmåla Fiber ek. förening i likvidation per 2021-08-01.

Styrelsen är därmed upplöst och tidigare styrelsemedlemmar företräder inte längre föreningen.
All kommunikation med föreningen skall därför fortsättningsvis ske mot utsedd likvidator på följande adress:

Kättilsmåla Fiber
Att: Eva-Lena Sundahl
c/o LR Ekonomi i Karlskrona AB
Kolonivägen 65
371 54 Karlskrona