Årsstämma 2021

Tisdagen den 22/6 klocka 18:00 så kommer Kättilsmåla Fiber ekonomisk förening att hålla årsstämma i Kättilsmåla Bygdegård.

Allt material inför stämman – dagordning inklusive styrelsens förslag för de beslut och val som skall göras, årsredovisning, revisionsberättelse samt en uppgiftsblankett – finns tillgängligt nedan.

Notera att på grund av gällande restriktioner så är antalet tillgängliga platser högst begränsat.
Vi rekommenderar därför er som medlemmar att ta del av materialet och kontakta styrelsen innan stämman ifall ni har några synpunkter, förslag på personer för val eller ifall ni opponerar er mot likvidation av föreningen.

Avslut av föreningen

På årets stämma så kommer vi besluta om likvidation av föreningen. Rent praktiskt så innebär detta följande:

  • Föreningsstämman beslutar formellt om likvidation varefter anmälan görs till bolagsverket och en likvidator utses som övertar ansvaret för föreningen från styrelsen.              
  • Efter en lagstadgad tidsfrist på 6 månader för okända borgenärer så görs en slutredovisning som presenteras av likvidatorn på en sista föreningsstämma i början av 2022. Det är först nu efter slutredovisningen som summan som ska återbetalas till respektive medlem är bestämd.
  • Föreningens kvarvarande likvida medel fördelas därefter mellan medlemmarna i enlighet med föreningens stadgar.

För att underlätta processen och minimera den debiterade tid som likvidatorn måste spendera så bifogar vi en blankett som vi ber er att fylla i och skicka in till styrelsen –

antingen via post, elektroniskt via mail eller genom att lämna den till någon av styrelsemedlemmarna t.ex. vid föreningsstämman.

Med vänliga hälsningar/

Styrelsen

1 tanke kring ”Årsstämma 2021

  1. Årsstämman beslutade att likvidera föreningen per 1/8 2021 och nuvarande revisor från LR Ekonomi föreslogs som likvidator.

    Vi har även fått in en hel del kontouppgifter och rekommenderar de medlemmar som inte redan skickat in sina uppgifter att göra det för att undvika merkostnader för likvidatorn.

    /Styrelsen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *