månadsarkiv: juni 2020

Status fiberutbyggnad

Affärsverkens utbyggnad av fibernät pågår i och runt Kättilsmåla.

Det har varit en diskussion mellan Affärsverken och Kraftringen angående deras tomrör som finns i området och just nu pågår insamling av tillstånd från markägare så att Affärsverken juridiskt ska kunna ta över dessa tomrör från Kraftringen.

191 av 236 tomtschakter är klara och uppbyggnad av fiber till de olika delområdena har påbörjats.

Installationer i fastigheterna kommer påbörjas under Augusti och fortsätta in i September. Då är tanken att hela projektet är klart och avslutat.

Årsstämma 2020

Måndagen den 22/6 klocka 18:30 så kommer Kättilsmåla Fiber ekonomisk förening att hålla årstämma. På grund av Covid-19 situationen och gällande restriktioner så kommer årets stämma vara en rent administrativ årsstämma där endast val och beslut enligt föreningens stadgar genomförs.

Någon generell informationsdel om status på Affärsverkens fiberutrullning i området kommer inte att genomföras och istället kommer vi dela den informationen via föreningens hemsida så fort vi får uppdatering från Affärsverken.

Stämman kommer hållas i Kättilsmåla Bygdegård och på grund av införda begränsningar för att minska risken för smittspridning, så kommer antalet närvarande på plats vara mycket begränsat. Styrelsen kommer därför dela allt material inför stämman – agenda, årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens förslag för de beslut och val som skall göras – på föreningens hemsida.

Vi rekommenderar er som medlemmar att ta del av materialet och kontakta styrelsen innan stämman ifall ni har några synpunkter eller andra förslag på personer för val till föreningens olika poster. Vidare rekommenderar vi att endast de som i förväg har meddelat styrelsen om synpunkter eller förslag på ändringar deltar på plats på årsstämman.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Kättilsmåla Fiber