Fiber från Affärsverken.

Kättilsmåla-Lillö vägsamfällighet har denna vecka mottagit ett markavtal från Affärsverken avseende anläggning av fiber. Vägsamfälligheten har undertecknat avtalet vilket innebär att vi måste ta ett aktivt beslut angående leverantör av fiber för att undvika att både IP-Only och Affärsverken fortsätter med sina projekt i vårt område, då detta med största sannolikhet innebär att ingen kommer kunna erbjuda fiber till hela området.

Baserat på det faktum att Kättilsmåla-Lillö vägsamfällighet redan tecknat markavtal med Affärsverken så har vi i styrelsen för Kättilsmåla Fiber tagit ett beslut att rekommendera övriga vägsamfälligheter att göra detsamma om så blir aktuellt. Vidare kommer styrelsen att informera IP-Only om vårt beslut och orsaken, samt be dem avsluta projektet i vårt område. För att ytterligare säkerställa att vi inte får dubbla leverantörer i området, så ber vi alla fastighetsägare i området som har tecknat avtal med IP-Only att aktivt säga upp dessa avtal så snart som två år har gått sedan avtalet tecknades. Detta då det utgår en avgift från IP-Only om man avslutar avtalet innan två år har passerat. För de fastighetsägare som nyligen har förnyat sitt avtal med IP-Only så är styrelsens rekommendation att låta avtalet kvarstå utan vidare åtgärd från er sida.

Styrelsen har även varit i kontakt med Affärsverken angående status och plan för området. Affärsverken avser påbörja kundbesök och även schaktning under kommande vecka.

/Styrelsen

10 tankar kring ”Fiber från Affärsverken.

 1. Uppdatering:
  Fler vägföreningar i området har nu mottagit och tecknat markavtal med Affärsverken för fiber.

  Vi har även blivit uppmärksammade på att Network Solutions, företaget som IP-Only kontrakterat för fiber i området, har börjat skicka ut markavtal. I linje med tidigare beslut så är styrelsens rekommendation att de som mottagit markavtal från Network Solutions / IP-Only inte undertecknar dessa utan låter dem vara.

  /Styrelsen

 2. Har sagt upp avtalet med IP-only eftersom det gått mer än 24 mån. Nu kräver de 6900:-. Vad säger ni om detta???

  1. Hej Gerd

   Vi i styrelsen har också fått detta meddelande från IP-Onlys kundtjänst när vi kontaktat dem för att säga upp våra avtal. Vi har hänvisat till Konsumentverkets vägledning för fiber (https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/produkter-och-tjanster/telekomtjanster/vagledning-om-fiber-2018-tillganglig-kov.pdf) där det står att leveranstiden skall vara ”som längst 24 månader från avtalets ingående”. Tyvärr så accepterar IP-Only inte detta utan kräver som du säger en annulleringsavgift. Det finns flera ärenden redan om just IP-Only och deras avgift hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) men utslagen varierar väldigt från fall till fall då rätten att annullera avtalet efter 24 månader bedöms i det enskilda fallet. Det enda som verkar tydligt är att ARN anser att avgiften – i de fall den skall gälla – är oskälig och bör vara runt 500kr. Då IP-Only efter 24 månader fortfarande inte har levererat fiber och en annan leverantör nu är igång i området så tror jag vi skulle ha goda möjligheter att få positivt utslag i ARN. Det är dock upp till den enskilde att driva ärendet i ARN, alternativet är att helt enkelt ångra din uppsägning och låta avtalet med IP-Only ligga aktivt ett tag till. Styrelsen har en dialog med IP-Only och förhoppningen är att detta ska lösa sig utan att de enskilda fastighetsägarna ska behöva driva processen mot IP-Only i ARN.

   mvh/Styrelsen

 3. Kan tycka att det är märkligt att ni först uppmanade oss att säga upp avtal som passerat 24 mån och nu att man ska ta tillbaka sin uppsägning ??? Vad ska man tro på ?

 4. Exakt samma förfarande med IP only har skett på Aspö där IP only krävde avgift från fastighetsägaren vid uppsägning. Där tog fiberföreningens styrelse ett helhetsgrepp för samtliga hushåll och förde dialog med IP Only och då backade IP only. Kanske något att efterfölja?

  1. Styrelsen har redan haft ett möte med IP-Only och deras entreprenör Network Solutions angående just detta. Ytterligare ett möte med både IP-Only och Affärsverken är planerat kommande vecka.

   /styrelsen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *