månadsarkiv: juni 2019

Fiber från Affärsverken.

Kättilsmåla-Lillö vägsamfällighet har denna vecka mottagit ett markavtal från Affärsverken avseende anläggning av fiber. Vägsamfälligheten har undertecknat avtalet vilket innebär att vi måste ta ett aktivt beslut angående leverantör av fiber för att undvika att både IP-Only och Affärsverken fortsätter med sina projekt i vårt område, då detta med största sannolikhet innebär att ingen kommer kunna erbjuda fiber till hela området.

Baserat på det faktum att Kättilsmåla-Lillö vägsamfällighet redan tecknat markavtal med Affärsverken så har vi i styrelsen för Kättilsmåla Fiber tagit ett beslut att rekommendera övriga vägsamfälligheter att göra detsamma om så blir aktuellt. Vidare kommer styrelsen att informera IP-Only om vårt beslut och orsaken, samt be dem avsluta projektet i vårt område. För att ytterligare säkerställa att vi inte får dubbla leverantörer i området, så ber vi alla fastighetsägare i området som har tecknat avtal med IP-Only att aktivt säga upp dessa avtal så snart som två år har gått sedan avtalet tecknades. Detta då det utgår en avgift från IP-Only om man avslutar avtalet innan två år har passerat. För de fastighetsägare som nyligen har förnyat sitt avtal med IP-Only så är styrelsens rekommendation att låta avtalet kvarstå utan vidare åtgärd från er sida.

Styrelsen har även varit i kontakt med Affärsverken angående status och plan för området. Affärsverken avser påbörja kundbesök och även schaktning under kommande vecka.

/Styrelsen