månadsarkiv: mars 2019

Teckna avtal med Affärsverken

För en dryg vecka sedan så gick Affärsverken ut med erbjudande om fiber i Kättilsmåla med omnejd. Det innebär att det nu finns två aktörer – Affärsverken och IP-Only – som är intresserade av att anlägga fiber i vårt område. Detta är något som föreningen välkomnar då vi ser detta som en chans att få fiber till byn så snabbt som möjligt.
Affärsverkens tidplan är att påbörja projekteringen och även schaktning under andra kvartalet med målet att alla fastigheter ska vara anslutna och uppkopplade senast första kvartalet 2020 (med reservation för en ev. lång och svår vinter). För att gå vidare med projektet så kräver Affärsverken att minst 50% av fastigheterna i området tecknar sig för fiber senast 1:a April.

Styrelsens rekommendation är därför att alla boende i området – både permanentboende och ägare av fritidshus – tecknar avtal med Affärsverken så fort som möjligt!
Det kan göras genom att skriva under och skicka in den avtalsblankett som skickats ut till de flesta hushåll. Affärsverken har haft lite problem med addresslistorna så om ni bor inom området (se bilden) men inte har fått något avtalsförslag så kan ni kontakta Affärsverken på 0455-783 90 eller fiber@affarsverken.se.
Man kan även gå in på deras hemsida – www.affarsverken.se/fiber – för att teckna avtal. Där finns all information för vårt område – avtalsvillkor, nuvarande anslutningsgrad osv.
Affärsverken kommer även finnas på plats på Bokcaféet i Bygget den 7/3 och 21/3 och då finns det möjlighet att ställa frågor och även teckna avtal.

Ju fortfare vi når 50% (134 fastigheter), desto större är chansen att vi får fiber så fort som möjligt så återigen – vänta inte, utan teckna avtal med Affärsverken omgående!

Affärsverkens område för fiberutbyggnad

Vad gäller IP-Only så kvarstår deras plan att påbörja grävarbetet för fiber under kvartal tre i år. IP-Only arbetar för nävarande med att förbereda upphandling av entreprenör som sedan kommer påbörja projektering av området.

Styrelsens rekommendation till de som redan har tecknat ett avtal med IP-Only – oavsett om du förlängt avtalet eller inte – är att låta avtalet kvarstå och inte säga upp det. Genom att låta avtalet med IP-Only stå kvar samtidigt som vi tecknar avtal med Affärsverken, så skapar vi en konkurrenssituation i området där den aktör som först kommer till skott och börja rulla ut fiber i byn även bli den som ”får” området.
Risken att både Affärsverken och IP-Only kommer anlägga fiber till samma fastigheter ser styrelsen som obefintlig och därmed ser vi ingen risk att man ska behöva betala något vite till IP-Only.

/Styrelsen