månadsarkiv: december 2018

Avtalserbjudande från IP-Only

IP-Only har i dagarna gått ut med ett förlängnings-erbjudande till de som redan tecknat avtal för fiber. Nuvarande avtal gäller fortfarande, men när 24 månader har gått (i sommar) så har man rätten att avsluta avtalet utan någon kostnad för fastighetsägaren. Genom att nyteckna avtalet enligt erbjudandet så får man ytterligare rabatt på installationskostnaden mot att man förlänger bindningstiden med ytterligare 24 månader – dvs vill man avsluta avtalet inom de närmsta två åren så tillkommer åter igen en avgift enligt villkoren. Om man inte tecknar förlängning så fortsätter nuvarande avtal att gälla tills att det sägs upp av fastighetsägaren eller IP-Only.

Styrelsen är i kontakt med IP-Only angående mer detaljerad information om tidplanen för Kättilsmåla och vi har även diskuterat möjligheten till ett informationsmöte tillsammans med IP-Only i början av nästa år.

Ett styrelsemöte är bokat den 11:e December och vi återkommer med ytterligare information efter det.

Uppdatering 11/12
Baserat på den information som hittills delats av IP-Only så har en enig styrelse beslutat att rekommendera alla att avvakta och tills vidare inte förlänga avtalen med IP-Only enligt det erbjudande som har gått ut, då befintligt avtal gäller även fortsättningsvis.
Styrelsen är i kontakt med kommunen vad gäller deras plan för att nå det uttalade målet att 100% av kommunens invånare ska ha tillgång till fiber senast 2020 och kommer även att kontakta andra aktörer för att förhöra oss om deras avsikter och möjligheter till att anlägga fibernät i vårt område.
Vi hoppas kunna bjuda in till ett informationsmöte början av nästa år.

/Styrelsen