Status fiberutbyggnad

På tisdagens (11/4) möte så informerade kommunen att en mer ambitiös målsättning har fastlagts, där 95% av kommunens invånare skall ha tillgång till bredband på minst 100Mbit/s år 2020 och alla (100%) skall ha möjlighet till det senast år 2025.

Kommunens aktör för fibernät – Affärsverken – har inte resurser att ombesörja detta på egen hand och därför har kommunen initierat samtal med privata aktörer – IP-Only, Telia och Bredbandsbolaget – med målsättningen att dela upp de områden i kommunen som fortfarande inte har fiberanslutning mellan de fyra aktörerna för att säkerställa att de nya målen uppnås. Förhoppningen är att avtal om detta kan nås under Maj månad, men i dagsläget kan inga konkreta löften ges.

De privata aktörerna har dock redan nu påbörjat en offensiv marknadsföring på de mindre tätorterna runt om i landet och så även i Kättilsmåla. Därför så var kommunens rekommendation att, ifall vi inte vill avvakta till dess att dom kan ge klara besked om hur diskussionen med de privata aktörerna fallit ut, vi agerar solidariskt och koordinerat för att få en enda aktör att ta ansvar för hela Kättilsmåla område och undvika att olika fastighetsägare tecknar sig för olika leverantörer med risk för att hamna i ett dödläge där ingen aktör når tillräckligt med anslutningsgrad för att kunna påbörja projektet.

Då IP-Only är den enda aktören som varit ute i byn och erbjudit fiber, så har styrelsen beslutat att i första hand försöka avtala med dom att ta ett helhetsansvar för föreningens hela geografiska område, dvs Kättilsmåla med omnejd.
Styrelsen var därför redan i onsdags 12/4 i kontakt med IP-Only angående detta och IP-Only har bekräftat att dom kan ta ansvar för att bygga ut fiber i hela området – inte bara tätorten. Dock kommer detta att ske etappvis där utbyggnaden påbörjas i tätorten och kringliggande fastigheter för att sedan utökas stegvis. Tidplanen är samma som kommunen fastställt, dvs att utbyggnaden i hela området skall vara klar senast 2020. Här är styrelsens ambition att bistå IP-Only och underlätta så mycket som möjligt för att snabba upp utbyggnaden i kringområdet.

Styrelsen har redan sammanställt informations- och projekteringsunderlag och översänt detta till IP-Only och kommit överens om ett första möte snarast efter påsk för att påbörja projekteringen. Efter det mötet kommer vi gå ut med mer detaljerad information om hur IP-Only avser gå vidare.

Sammanfattningsvis så är styrelsens rekommendation till de som inte tecknat något avtal ännu, att ni inte tecknar för någon annan leverantör utan avvaktar till dess att IP-Only skickar ut avtal.

/Styrelsen

 

4 tankar kring ”Status fiberutbyggnad

 1. Fick Avtal och info i brevlådan idag från IP-only.Skall vi fylla i o skicka tillbaka eller skall vi avakta.Vart är vi i dagsläget i förhandlingarna med IP only?

  1. Hej

   Jag ser ingen anledning till att avvakta, så tycker du att avtalet är OK så skriv under. Några förhandlingar mellan föreningen och IP-Only är inte planerade ännu och jag tror inte det är möjligt för föreningen att få ett bättre pris från IP-Only, däremot kanske vi kan bistå IP-Only och underlätta för att snabba på deras utbyggnad i vårt område.

   /Anders

  1. Hej

   Riktigt så svartvitt är det inte. I praktiken har ju föreningens medlemmar två val: Fortsätta arbeta för ett fibernät i föreningens regi, eller att skriva avtal med en tredje part – t.ex. IP-Only.

   Föreningen består av medlemmarna och kommer finnas kvar så länge det finns medlemmar som aktivt driver föreningen. Därför kan enskilda medlemmar välja att tacka nej till alla erbjudanden om fiber från tredje part och istället fortsätta arbeta för ett fibernät i föreningens regi. Så länge det sker, så är investeringarna som föreningen gjort inte i onödan utan har ett fortsatt värde (även om vissa investeringar som t.ex. projektplaner då inte längre är aktuella utan måste göras om). Så fördelen för medlemmen i detta fallet är att redan gjorda investeringar i föreningen behåller så mycket som möjligt av sitt värde. Nackdelen är att bidrag krävs för att föreningen ska kunna anlägga fiber i egen regi och det kan dröja flera år innan föreningen beviljas några bidrag.

   Alternativ två är att teckna avtal med en tredje part om fiberanslutning. Detta avtal sluts direkt mellan fastighetsägaren och den tredje parten utan inblandning av föreningen. Då styrelsen är satta att tillvarata intresset för alla föreningens medlemmar så arbetar vi i fallet IP-Only för att få så bra villkor som möjligt och att säkerställa att så många av föreningens medlemmar omfattas av IP-Onlys erbjudande. Även här kan de investeringar som föreningen gjort vara till värde då vi redan projekterat området och har viss kanalisation färdig som kan göra att IP-Only har möjlighet att anlägga fibernät i området snabbare än planerat och kanske till fler fastigheter än vad annars skulle vara möjligt.

   /Styrelsen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *