månadsarkiv: februari 2017

Statusuppdatering

Sedan medlemsmötet i November så har Länsstyrelsen beslutat om bidrag i omgång 3. Tyvärr nådde vi inte heller denna gången den anslutningsgrad som krävs för bidrag. Länsstyrelsen undersöker nu huruvida föreningen kan stå kvar som sökande inför en kommande omgång 4 (datum ej satt) eller om vi måste inkomma med en ny ansökan.

Föreningen har även varit i kontakt med IP-Only som tyvärr meddelat att dom inte har möjlighet att erbjuda fiber i hela vårt område till priset 19.900kr på grund av kostnaderna för anläggning i kringområdet. Vi har även varit i kontakt med Bredbandsbolaget som visat intresse att erbjuda fiber i Kättilsmåla tätort, ev. kommer mer information om detta senare i vår.
Affärsverken har sedan tidigare Kättilmsåla tätort i sin kö för områden som ska få fiber och förhoppningen är att dom kan påbörja detta senare i år.

Styrelsen arbetar nu med att sammanställa informationsmaterial om området, med syfte att informera ev. bredbandsoperatörer om området, vilken kanalisation som redan finns tillgänglig osv. Målet är att göra kringområdet mer attraktivt genom att tydliggöra de investeringar som är gjorda och vilka möjligheter som finns.

Värt att notera är att det även pågår diskussioner inom kommunen om att spänna bågen och höja ambitionen från nuvarande mål att 90% av kommuninvånarna ska ha tillgång till fiber 2020, till att 100% skall omfattas. Styrelsen följer detta och vi återkommer när konkreta beslut är tagna och vi vet hur detta kommer påverka budget och riktlinjer för t.ex. Affärsverkens landsbygdsprogram.

/Styrelsen