Besked om bidrag och inbjudan till årsmöte

Som många av er har redan har noterat i media, så blev vår förening tyvärr inte en av de få som fick bidrag tilldelat av Länsstyrelsen nu i vår.
Anledningen var att intresset för fiber i vårt område helt enkelt var för lågt. De byanät som tilldelats bidrag (5st nu och ytterligare 2st senare i vår) har över 85% anslutningsgrad och vi ligger runt 75%.

Vårt projekt ligger kvar i kön och när nya pengar inkommer så är vi med och utvärderas igen tillsammans med övriga projekt. Dock, för att ha en chans att få bidrag i nästa omgång så måste vi höja anslutningsgraden betydligt – antingen måste ytterligare drygt 20 permanentbebodda fastigheter anmäla sig till föreningen, eller så får vi bryta isär föreningen och endast ansöka om bidrag för de områden där anslutningsgraden är som högst.

Detta innebär tyvärr att vi har fått avbryta samförläggningen med Kraftringen när dom nu lägger jordkabel i området. Det innebär också att Affärsverken, som har avsett att anlägga fibernät i Kättilsmåla tätort under 2016, riktar om fokus till andra villaområden då synergi-effekterna med att anlägga tillsammans med föreningen försvinner. Affärsverken har även beslutat att styra om sina investeringar och inte heller samförlägga med Kraftringen i Kättilsmåla. Därmed så blir både Kättilsmåla tätort och kringområde utan fiber tills vidare.

Föreningen bjuder in alla medlemmar till årsmöte måndagen den 23 maj kl 19:00 i Bygdegården och då finns möjlighet att ställa frågor och diskutera om detta.

3 tankar kring ”Besked om bidrag och inbjudan till årsmöte

  1. ”Bryta isär föreningen” ?????
    Vi på landsbygden kritiserar ofta de i stats- och kommuncentrum att inte göra tillräckligt för att motverka segregeringen mellan landsbygd och stad. Till min förvåning inser jag att vi på landsbygden är inte bättre, styrelsens tankar är nu att bryta isär oss landsbygdsbor i ett A och B lag.

    En fundering kring att bryta isär föreningen, hur ska det tekniskt realiseras? Föreningsstämman bryter mot lagen för ekonomisk förening om man fattar beslut som medför att man gynnar någon/några medlemmar på andras bekostnad (1968:667 7kap. 16$). Det är närmare att betrakta som en uteslutning av vissa medlemmar om inte alla B-lagets medlemmar begär utträde ur föreningen. Således, tekniken blir att avveckla nuvarande ekonomiska förening och skapa en annan förening för A-laget. Jag rekommenderar styrelsen att fundera igenom vad detta medför i kostnader, arbete och kalendertid, innan beslut fattas som också medför ökad splittring av gemenskapen på landet om det skulle genomföras.

    Sedan har föreningens styrelse all min respekt för att blivit försatt i denna situation p.g.a. regerings-/myndighetsbeslut som inrättat en tävlan mellan byarna på landet, detta ska vara unikt inom hela EU.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *