månadsarkiv: december 2015

Föreningen återtar ansvaret för byanätet

Det har nu gått 9 månader sedan föreningen först ansökte om bidrag för byanät i mars. Sedan dess har mycket hänt – på grund av ändrade regler från myndigheterna så har vi brutit isär byanätet i tätort och kringområde och även avtalat med Affärsverken att överta båda områdena och anlägga fibernät i föreningens ställe.
Därefter har föreningen och Affärsverken tillsammans arbetat med att få kostnadskalkylen för byanätet att gå ihop under dessa ändrade förhållanden.
Tyvärr har detta visat sig vara omöjligt och därför har föreningen idag beslutat att återta byanätet från Affärsverken med avsikt att under 2016 anlägga fibernätet i Kättilsmåla omnejd i föreningens regi.
Affärsverken kommer fortfarande ansvara för anläggandet av fibernät i Kättilsmåla tätort men föreningen kommer att ansvara för anläggandet av fibernätet i kringområdet.

Styrelsen har tagit beslutet då vi ser att detta är enda möjligheten för oss att ha en chans till byanät i området kring Kättilsmåla under 2016.

Vi har nu reviderat bidragsansökan till Jordbruksverket och vi kommer nu avvakta Länsstyrelsens bidragsbeslut som förväntas komma i första halvan av januari. Föreningen är redan i dialog med Kraftringen för att säkerställa att vi samförlägger fiberkanalisation på alla de sträckor där Kraftringen avser förlägga jordkabel under 2016-2017.

Förutsatt att bidrag beviljas så ser styrelsen att vi har nu goda chanser att anlägga byanätet helt enligt de villkor som vi tidigare satt upp.

Vi håller nu tummarna för ett positivt besked från Länsstyrelsen och passar på att önska alla medlemmar en

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Styrelsen, Kättilsmåla Fiber