månadsarkiv: september 2015

Uppdatering 2015-09-04

Kättilsmåla Fiber är glada att meddela att vi nu har avtalat med Affärsverken om ett övertagande av byanätprojektet i Kättilsmåla.

Målsättningen från Affärsverken är att anlägga fibernätet i Kättilsmåla tätort med kringområde under 2016.
Vi kommer bjuda in till ett informationsmöte för medlemmar och boende senare under hösten för att informera ytterligare om detaljer kring tidplan, kostnader osv.

/Styrelsen