Inbjudan till informationsmöte för väghållare & markägare

Under 2015 så kommer Kättilsmåla Fiber ekonomisk förening påbörja anläggandet av ett fibernät i Kättilsmåla med omnejd. Anläggningsarbetet kommer till att börja med ske i samförläggning med EON och Kraftringen med början under våren och därefter i egen regi via upphandlad entreprenör.

Som ledningsägare så behöver föreningen teckna markupplåtelseavtal med alla markägare och väghållare som berörs av projektet. Vi vill därför inbjuda Er som markägare, enskild väghållare eller företrädare för berörda vägföreningar till

Informationsmöte för väghållare
Söndag 19/4 kl 16:00 i gymnastiksalen, Kättilsmåla skola

Mötet kommer hållas direkt efter föreningens årsmöte som börjar kl 14:00. Syftet med mötet är att informera om projektet och var kanalisationen planeras, för att ge möjlighet till att ställa frågor och göra eventuella justeringar i planen. Efter mötet är ambitionen att dragningen av fiberkanalisationen skall vara klarlagd och vi kommer då skicka ut markupplåtelseavtal till er för respektive sträcka. Inför mötet vill vi gärna att ni tittar på avtalet som finns att ladda hem från vår hemsida så att även eventuella frågor rörande avtalet kan klargöras under mötet.
Länk till avtal:
väghållaravtal

Om ni inte har möjlighet att närvara på mötet men ändå har frågor och synpunkter på kanalisation eller avtal så får ni gärna kontakta någon i styrelsen innan mötet – kontaktuppgifter finner ni på hemsidan https://www.kattilsmalafiber.se

 

Väl mött och med vänlig hälsning,

Styrelsen
Kättilsmåla Fiber

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *