månadsarkiv: december 2014

Noteringar från informationsmöte i Bygdegården 23/11 -2014

Styrelsen representerades av: Anders Blomkvist, Evert Sivertsson , Joel Svensson, Tommy Paulsen, samt Björn Nyberg

Ordföranden öppnade mötet och vi kunde glädjande konstatera att det var ca 70 personer närvarande.

Styrelsen redogjorde för vad vi har arbetat med och vilka problem som funnits och hur vi har hanterat dom. I det sammanhanget så presenterades vår konsult Stellan Sjögren.

Man rapporterade också om de förändringar som skett i det nya landsbygdsprogrammet jämfört med det gamla, och på vilka punkter som kriterierna för bidrag har förändrats.

En karta på föreningens geografiska område visades och där kunde man se var eventuella samgrävningar med elbolagen kunde ske.

Föreningen har i dag 132 medlemmar fördelat på 263 fastigheter och anslutningsgraden är 53% vilken kan anses som mycket bra. Styrelsen ville i det sammanhanget tala om att fönstret är fortfarande öppet för nya medlemmar fram till att bidragsansökan skickats in, i början på 2015, då stängs det och i vilken grad vi kan ta mot nya ansökningar efter det vet vi inte i dag, men det kommer att bli på helt andra grunder.

Sedan redogjorde man för föreningens ekonomi. Kommande kostnad för medlemmarna är medlemsavgiften på 200:-. Vi vet inte i dagsläget när resterande anslutningsavgift kommer att tas ut.

Fråga om totalkostnaden kom upp men ingen vet i dag hur mycket hela projektet kommer att kosta, vi har att förhålla oss till det antagna taket på 20.000:-

Slutligen visades det tänkta markupplåtelseavtalet som kommer att skickas ut till alla mark/tomtägare som är berörda, oavsett om de skall ha fiber eller inte. Detta kommer också att läggas upp på vår hemsida www.kattilsmalafiber.se Styrelsen uppmanade alla att läsa detta så snart som möjligt för att komma in med eventuella kommentarer så att ändringar kan ske snabbt.

Inför det årsmöte som kommer till våren så efterlyste vi medhjälpare till Valberedningens sammankallande Martin Olsson, han kan även kontaktas om någon har förslag på nya styrelsemedlemmar.

 

Styrelsen Kättilsmåla Fiber Ekonomiska Förening

 

Presentation Informationsmöte 2014-11-23