månadsarkiv: maj 2014

Ny information

Hej medlemmar i Kättilsmåla Fiber!

Vi är en god bit in i 2014 nu som är det första året i en ny period för
landbygdsprogrammet som löper fram till 2020. En ny programperiod
innebär nya pengar för bidrag till bl.a. byanät och Länsstyrelsen har
indikerat att det efter sommaren kommer öppnas upp för
bidragsansökningar för utvärdering under hösten.
Underlag för ansökan har ännu inte publicerats men tidiga indikationer
visar att projekten kommer utvärderas med fokus på tre nycketal –
kostnadseffektivitet, täckningsområde och anslutningsgrad.
Vi har redan ett bra täckningsområde och vi i styrelsen arbetar därför i
dagsläget vidare med att förbättra de två andra genom att försöka hitta
möjligheter till samförläggning, dvs där vi och en partner lägger ned
fiberkanalisation och annan kabel/rör samtidigt och sedan delar på
schakt/grävkostnaden, samt försöka få fler att teckna medlemskap i
föreningen.

Därför vill vi gärna be er som medlemmar att prata med era grannar och
försöka få fler att ansluta – ju fler vi är desto bättre för oss alla!
Vår nya hemsida är igång (www.kattilsmalafiber.se) och där kommer ni
hitta all information om hur projektet fortlöper, kontaktuppgifter,
ansökningshandlingar osv.

Vi vill också påminna er som inte redan gjort det att bekräfta er
mejl-adress genom att skicka ett mejl till info@kattilsmalafiber.se och
ange ert medlemsnummer och mejl-adress. Detta då vi kommer att skicka
framtida fakturor via mejl till de som bekräftat sin mejl-adress. Övriga
kommer få vanlig pappersfaktura men då tillkommer en
administrationskostnad.

Om ni har några frågor eller funderingar angående byanäts-projektet så
är ni välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen, antingen direkt
eller genom att skicka ett mejl till denna e-postadressen.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Kättilsmåla Fiber