månadsarkiv: oktober 2013

Lägesrapport för Kättilsmåla Fiber

Lägesrapport för Kättilsmåla Fiber

Vi är nu i begrepp att bilda den ekonomiska förening som skall bygga, äga och driva vårt Bya-nät. Vi i arbetsgruppen förbereder stadgar och alla andra handlingar som är aktuella för beslut på den s.k. Bildandestämman. Tidpunkten är ännu inte satt men preliminärt blir stämman vecka 45 eller 46. Kallelse kommer i god tid.

Arbetet med att planera och genomföra anläggningen kommer att kräva en hel del tid men också vara stimulerande för den som engagerar sig och vi behöver fler frivilliga krafter till styrelse, valberedning och revisorer inkl. suppleanter, så Du är välkommen att anmäla Dig till någon av oss i arbetsgruppen.

I dagarna genomför vi en s.k. grovprojektering, vilket innebär att vi gör en kostnadsberäkning för hela projektet med utgångspunkt från framförallt längd att gräva och antalet anslutna fastigheter. Vid Bildandestämman i november skall vi kunna presentera resultatet av beräkningen.

Tidsplanen för genomförandet är helt beroende av när vi kan få bidraget beviljat. Alla har säkert läst och hört att Landsbygdsprogrammets medel har minskat från EU för den kommande program-perioden och hur det påverkar vårt projekt vet vi inte ännu, men vi kommer att jobba med att färdigställa och skicka in vår ansökan så vi kan ställa in oss i kön.

Är det något Du funderar över eller har frågor så ta kontakt med någon i arbetsgruppen.

Hälsningar

Arbetsgruppen
Anders Blomkvist, 0455-21992, anders@blomkvi.st
Daniel Pettersson, 0733 495041, dapesmail@yahoo.com
Evert Sivertsson, 0705 675427, evert.sivertsson@gmail.com
Joel Svensson, 0703 201313, joel__svensson@hotmail.com
Martin Olsson, 0735 021013, ashmodan@hotmail.com